Rejestr zaciągniętych kredytów i długów oraz otrzymanych wpłat przez Komitet Wyborczy „Niezależni Bytom” w wyborach samorządowych w Bytomiu w 2018 roku na Prezydenta Miasta i do Rady Miejskiej Bytomia.

 

 Lp  

 

 

     Data 

   

Bank kredytujący / Pożyczkodawca

Warunki kredytu/długu dla KW Niezależni Bytom (wybory samorządowe w 2018 roku w Bytomiu), w tym: data udzielenia kredytu/zaciągnięcia długu, wysokość kredytu/długu, wysokość oprocentowania, inne koszty uzyskania, zobowiązania poręczycieli, termin spłaty kredytu/długu

Wpłaty na konto KW Niezależni Bytom (wybory samorządowe w 2018 roku w Bytomiu), w tym: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty przekraczającej wysokość minimalnego wynagrodzenia

Suma kredytu/długu/wpłaty

 1. 12.10.2018               -                                 -                              Marek Michałowski, zam. ul. Ogrodowa 22, 42-622 Orzech
                       2.673,00 zł.                       2.673,00 zł.
 2. 14.10.2018               -                                 -Marek Michałowski, zam. ul. Ogrodowa 22, 42-622 Orzech
                        2.350,00 zł.                       5.023,00 zł.
 3. 16.10.2018               -                                 - Marek Michałowski, zam. ul. Ogrodowa 22, 42-622 Orzech
                             500,00 zł.
 


                       5.523,00 zł.
 4. 17.10.2018               -                                 -  Marek Michałowski, zam. ul. Ogrodowa 22, 42-622 Orzech
                             630,00 zł.                       6.153,00 zł.
 5. 19.10.2018               -                                 -   Marek Michałowski, zam. ul. Ogrodowa 22, 42-622 Orzech
                           1.090,00 zł.                       7.243,00 zł.