PROGRAM WYBORCZY KOMITETU WYBORCZEGO „NIEZALEŻNI”

I. NAPRAWA FINANSÓW


Zaczniemy od naprawy finansów miasta. Bytom jest bogatym miastem, tylko pieniądze są tutaj źle wydawane, najzwyczajniej marnotrawione. Od razu trzeba to naprawić, bo to podstawa dalszego funkcjonowania i rozwoju miasta. Porządek i transparentność w finansach muszą być na pierwszym miejscu!


Przedmiotem naszych działań będzie:

1. Uszczelnienie wydatków: ograniczymy wydatki reprezentacyjne, zmniejszymy koszty stałe, zlikwidujemy stanowisko 3-go wiceprezydenta, sprawdzimy zawarte umowy.

2. Reorganizacja wszystkich miejskich spółek: zmienimy funkcjonowanie i zarządzanie na zasadzie „więcej pracowników, mniej kierowników”, zamiast milionów na niepotrzebną reklamę wydamy te same miliony na zmiany na korzyść mieszkańców: tańsze media, wyremontowane kamienice, zagospodarowane podwórka i proste chodniki.

3. Bezwzględna dyscyplina w zakresie zamówień publicznych: liczy się przed wszystkim jakość i terminowość robót publicznych, prawidłowość i celowość wykorzystania dotacji i subwencji: koniec z bublami, wiecznymi remontami i podejrzanymi „inwestycjami” (słynne ujęcie wody w Tarnowskich Górach za kilkanaście milionów).

 

Korzyści dla mieszkańców:

1. Uszczelnienie wydatków zapewni więcej pieniędzy na inwestycje miejskie:

- Więcej pieniędzy na ochronę i promocję zabytków (Wąskotorówka jest najlepsza! Dlatego strata zajezdni tramwajowej, niewykorzystany potencjał Elektrowni, obecny stan szybu Krystyna itd. to prawdziwa tragedia – Takie sytuacje nie mają prawa się powtórzyć!).

- Więcej pieniędzy na codzienną czystość i codzienne bezpieczeństwo w mieście (większa ilość koszy na śmieci, uporządkowanie chaosu przestrzennego i reklamowego, bezpieczne przejścia dla pieszych, likwidacja barier w postaci przejść podziemnych i więcej światła!).

- Więcej pieniędzy na przestrzeń miejską, np. place zabaw dla dzieci w centrum Bytomia (na terenie między Katowicką i Miarki oraz Dworcową i Powstańców Warszawskich), wybiegi dla czworonogów (w każdej dzielnicy przynajmniej jeden), małe place sportowe i małe parkingi w ścisłym centrum miasta.

- Więcej pieniędzy na infrastrukturę socjalną dla rodzin i seniorów (żłobki, przedszkola, szkoły, parki i zieleńce, drogi rowerowe, bezpieczne przejścia).

 

2. Reorganizacja miejskich spółek zapewni:

- Tańsze koszty wody i wywozu śmieci dla mieszkańców.

- Tańsze mieszkania poprzez zagospodarowanie pustostanów.

- Przyłączenie większej ilości mieszkań do miejskiej sieci gazowniczej.

- Kontrolę nad wydatkowaniem i pozyskiwaniem środków oraz gospodarowaniem majątkiem miasta.

- Zatrudnienie handlowców, odpowiedzialnych za pozyskanie inwestorów (nie jak obecnie, czekających, aż spadną z nieba, lub spędzających czas na egzotycznych wycieczkach z naszej miejskiej kasy do Indii lub Chin w pozornym poszukiwaniu inwestorów).

 

3. Bezwzględna dyscyplina w zakresie zamówień publicznych sprawi, że:

- Nie będzie już takich sytuacji, że ulica Katowicka jest rozkopana przez 7 miesięcy, ludzie nie mają jak dowieść węgla na zimę, nie mają gdzie zaparkować, nie mają jak

- Nie będzie już takich sytuacji, że ulicą Dworcową/Murarską/Rycerską/ itd. nie można przejść bez połamania nóg, bo kostka jest nierówno położna lub wybrakowana.

- Nie będzie już takich sytuacji, że mieszkańcy jakiejkolwiek ulicy będą skarżyć się na bezczynność władzy.

 

Deklarujemy:

- Uporządkowanie i naprawa budżetu w okresie 2 lat

- Stop dalszemu zadłużaniu miasta

- Odpowiedzialność – coroczne rozliczenia z wykonania działań deklarowanych w kampanii

II SKUTECZNA WALKA Z ODPADAMI I SZKODAMI GÓRNICZYMI


To sprawy, którymi trzeba zająć się natychmiast. Niebezpiecznym i nielegalnym odpadom trzeba powiedzieć po prostu STOP. Absolutnie zgadzamy się, że #BYTOM TO NIE HASIOK, dlatego wykorzystamy absolutnie wszystkie dozwolone prawem (choćby było ono ułomne) możliwości. 


Mianowicie:

1. Konieczna jest współpraca z mieszkańcami w celu uzyskiwania informacji o nielegalnych składowiskach, nadmiernym obciążeniu ruchem pojazdów ze śmieciami i wszelkich uciążliwościach zapachowych; będziemy wspierać też organizowanie grup mieszkańców monitorujących drogi dojazdowe do wysypisk.

2. Stałe dyżury i kontrole Policji w ramach porozumienia z Komendantem Miasta

3. Stałe dyżury i kontrole straży miejskiej wraz z Policją

4. Kontrole każdego samochodu, dokumentowanie wszelkich prób przywozu i składowania niebezpiecznych odpadów oraz natychmiastowe informowanie wszystkich służb i organów sprawujących nadzór i kontrolę; bezwzględne egzekwowanie przepisów i penalizacja wykroczeń

5. Pełny i stały monitoring przy użyciu sprzętu elektronicznego

6. Wykorzystanie dronów do penetracji terenu

7. Ciągłe nagłaśnianie tematu w mediach i w kręgach decyzyjnych, dopóki przepisy prawne ulegną zmianie na korzyść mieszkańców, a nie biznesu śmieciowego.

8. Utworzenie Społecznej Rady Środowiskowej jako punktu pierwszego kontaktu w sprawach odpadów. Jej zadaniem będzie likwidacja nielegalnych wysypisk, dbałość o rekultywację terenu, Rada będzie również monitorowała i dozorowała politykę gospodarki odpadami.

9. Wszelkie niekonwencjonalne metody, aby utrudnić mafii śmieciowej funkcjonowanie w naszym mieście.


Inaczej wygląda sprawa ze szkodami górniczymi. WĘGLOKOKS posiada ważną koncesję i w świetle prawa może fedrować w obszarze objętym koncesją i na warunkach w niej przewidzianych. Rozumiemy to. Mamy szacunek dla pracy górników. Jednakże kwestią, którą bezwzględnie należy zmienić, jest wysokość odszkodowań z tytułu szkód górniczych. Odszkodowania te muszą być nie tylko adekwatne do wielkości wyrządzonych szkód, ale też uwzględniać inne czynniki związane ze tymi szkodami, jak niedogodności dla mieszkańców wskutek nieustannych remontów. Zysku spółki nie można budować na rujnowaniu miasta. Miasto ma obowiązek chronić swoich mieszkańców i swoje mienie.

Będziemy dokumentować i zgłaszać każdą szkodę. Prezydent nie może w tym sporze być petentem. I nie może być bierny. Będziemy szukać rozwiązań wraz z zarządem spółki. Nie posądzamy władz Węglokoksu o złą wolę i mamy nadzieję na dobrą współpracę (np. wspólna budowie mieszkań zastępczych na wypadek sytuacji awaryjnych). Uważamy, że to możliwe i na pewno lepsze od pozwów sądowych. Chyba, że nie będzie innego wyjścia…

III. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i INWESTYCJE

 

Są to podstawowe kwestie, decydujące o możliwościach i tempie rozwoju miasta. Z jednej strony zrobimy wszystko, by wspierać funkcjonujących w naszym mieście przedsiębiorców i zagwarantować im stabilność ich biznesu, a z drugiej stworzymy warunki i zachęty dla nowych, którzy zechcą działać w naszym mieście. Interesują nas przede wszystkim inwestycje małe i średnie, ponieważ są realne. Z otwartymi rękami przyjmiemy także dużych inwestorów, ale o nich trzeba poważnie i długo walczyć, a nie czekać, aż sami spadną z nieba. Będziemy wspierać wszystkie działania biznesowe, byle nie szkodziły mieszkańcom i środowisku.


Wprowadzimy:
1. Porządek w zarządzaniu mieniem miasta (koniec z pustostanami i pustymi lokalami)
2. Ulgi w podatku od nieruchomości
3. Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego na korzyść lokalnego biznesu
4. Zniżki w czynszach za lokale użytkowe
5. Ulgi w przyznawaniu lokali użytkowych dla początkujących działalność
6. Niższe czynsze przez pierwsze 2-3 lata działalności
7. Możliwość nabycia lokalu użytkowego z rabatem


Ponadto będziemy skutecznie likwidować bariery urzędnicze i administracyjne, co oznacza skrócenie wszelkich terminów urzędowych do absolutnego minimum oraz kompleksową i profesjonalną obsługę (w tym koniecznie elektroniczna). Liczmy tutaj na współpracę z mieszkańcami i ich uwagi.
Wreszcie udostępnimy z zasobów miejskich lokale na działalność niszową (rzemieślnicy, placówki kultury, pracownie artystyczne, innowacyjne przedsięwzięcia itd. ) za symboliczną opłatę.
Stawiamy na partnerstwo publiczno-prawne w każdej dziedzinie życia. Wykorzystamy każdą rozsądną okazję (seminaria, targi i meetingi branżowe) do promocji miasta i naszych usług. Podejmiemy wszystkie możliwe działania, aby zapewnić kadry i zaplecze dla biznesu w ścisłej współpracy z biznesem – nowe kierunki szkolnictwa zawodowego, innowacyjne.

 
Nasze miasto musi też planować inwestycje własne. Chcemy zbudować, w tym z wykorzystaniem środków zewnętrznych:
1. BECETKA - planowana już wcześniej obwodnica
2. Linia tramwajowa do Miechowic
3. Lodowisko (w miejsce obecnego) dla celów sportowych i dla mieszkańców
4. Kontynuacja budowy kameralnego stadionu piłkarskiego z uwzględnieniem możliwości przeprojektowania pod kątem modułowej jego realizacji. Pierwszy moduł mógłby przewidywać 1500 - 2000 miejsc. Następne moduły byłyby realizowane wraz z kolejnymi awansami piłkarzy i zwiększeniem ilości chętnych widzów. Inwestycje w tym względzie muszą iść w parze z sukcesami sportowymi. Aby nie było nieporozumień: będziemy inwestować środki miejskie w sport dziecięcy i młodzieżowy, a bytomskim zawodowcom kibicujemy z całego serca i życzymy im największych sukcesów, a będziemy ich wspierać na miarę ich sportowego rozwoju.
5. Likwidacja problemu zalewania ulicy Piłsudskiego
6. Reaktywacja kąpieliska otwartego w Łagiewnikach
7. Nowy basen kryty
8. Rozwój PEC – stopniowe podłączanie do sieci cieplnej, wspieranie najbiedniejszych (walka z „ubóstwem energetycznym”)
9. Rozwój sieci gazowej (Płn. Karb)
10. Aktywne wsparcie dla rozwoju kolei metropolitarnej i komunikacji publicznej w ramach Metropolii
11. Kontynuacja rozsądnych działań rewitalizacyjnych i korekta projektów, które są marnotrawieniem pieniędzy

IV. BYTOM DLA MIESZKAŃCÓW

 

Bytom trzeba otworzyć, dać mieszkańcom poczucie uczestnictwa w zmianach i wspierać dobre inicjatywy. Dialog wybierających z wybranymi musi być ustawiczny, a bezpośredni kontakt stały. Po prostu: Władza w ręce mieszkańców!


1. Podzielimy się władzą z organizacjami pozarządowymi – powołanie biura dialogu społecznego/rzecznika praw mieszkańców
2. Budżet obywatelski z kwotą minimum 3-4 mln rocznie i zmiana procedur (wg nowej ustawy 0,5% budżetu), obniżenie progu dla wsparcia projektu obywatelskiego
3. Obniżenie progu inicjatywy obywatelskiej w zakresie propozycji uchwał dla rady miasta
4. Stałe, cykliczne (raz w miesiącu) spotkania prezydenta miasta z mieszkańcami w różnych dzielnicach jako miejsce konsultacji społecznych
5. Dostępność prezydenta dla mieszkańców w ramach co tygodniowych przyjęć
6. Utworzenie rad dzielnicowych i obowiązkowe uczestnictwo przedstawicieli UM w sesjach tych rad
7. Utworzenie rady młodzieżowej i obowiązkowe uczestnictwo przedstawicieli UM w sesjach tej rady
8. Realizacja strategii „urząd przyjazny” i „E-urząd”
9. Kompletna inwentaryzacja lokali mieszkaniowych i użytkowych (koniec z pustostanami)
10. Inwentaryzacja budynków miejskich i plan naprawy
11. Przyznawanie mieszkań młodym ludziom na uproszczonych zasadach po zobowiązaniu się do przeprowadzenia remontu – w zamian zwolnienie z czynszu na okres 2 – 3 lat. Po okresie zamieszkania przez następne 5 lat możliwość nabycia prawa do wykupu mieszkania na preferencyjnych warunkach
12. Sprawna i transparentna realizacja programu przyznawania mieszkań
13. Opracowanie i wdrożenie nowej koncepcji funkcjonowania służby zdrowia w mieście
14. Działania na rzecz otwarcia apteki w Miechowicach (6 tys. mieszkańców – brak apteki)
15. Nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach
16. Młodzież szkolna i seniorzy z darmowymi przejazdami komunikacją publiczną
17. Uspokojenie ruchu samochodowego w śródmieściu (strefy Tempo30/20), woonerfy czyli reprezentacyjne ulice i podwórka w mieście
18. Odnowa nawierzchni chodników, ciągów spacerowych, promocja ruchu pieszego
19. Dalsza odnowa skwerów i zieleni miejskiej
20. Nowe place zabaw, boiska szkolne i miejsca otwartej integracji międzypokoleniowej
21. Współpraca ze wspólnotami i lokalnymi liderami w aspekcie przejęcia przez nie części odpowiedzialności za otaczającą przestrzeń (np. zieleńce przed kamienicami)
22. Projekty i budowa sieci ścieżek rowerowych oraz implementacja sieci rowerów miejskich typu Nexbike
23. Innowacyjna edukacja i pedagogika
24. Przywrócenie dodatkowych zajęć w szkołach (kółka naukowe, SKS-y)
25. Kursy udzielania pierwszej pomocy w szkołach
26. Defibrylator w każdej szkole !!!!!!!
27. Rabaty dla emerytów w zakresie zajęć aktywności fizycznej !!!!!!
28. Propagowanie i wspieranie sportu dzieci i młodzieży
29. Wspieranie działalności klubów sportowych oraz wszelkiego rodzaju aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej
30. Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego (Policja, Straż Pożarna, OSP )
31. Programy aktywnej integracji młodych bezrobotnych
32. Rozwiązanie problemów z parkowaniem podczas spektakli w Operze Śląskiej


Odrębnie należy potraktować dwie kwestie:
1. Zdecydowane, kompleksowe, promocyjne działania na rzecz naprawy wizerunku miasta
2. Zabytkowy Bytom
3. Kultura miejska

Posiadamy narzędzia odzyskania dobrego mienia. Jednym z nich jest program ochrony i odnowy zabytków Bytomia. Będziemy wspierać wspólnoty mieszkaniowe poprzez dopłaty lub niskooprocentowane pożyczki do remontów elewacji nieruchomości zabytkowych. Program musi obejmować zarówno obiekty wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, jak i te znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków. Należy znaleźć tu rozwiązania prawne.


Wsparcia wymagają też Górnośląskie Koleje Wąskotorowe i warsztaty naprawcze przy ul. Brzezińskiej. Widzimy możliwość odbudowy linii z Zamłynia do Teatru Rozbark a nawet do warsztatów naprawczych na Rozbarku.
Uważamy, że potrzebne jest Muzeum Historii Bytomia. W tym względzie najkorzystniejsza byłaby współpraca (współfinansowanie) z Muzeum Górnośląskim. Najlepszym miejscem dla Muzeum Historii Bytomia jest bezsprzecznie willa Brüninga. Podejmiemy wszystkie konieczne w tym celu działania.


Last but not least: Kultura musi wrócić do Bytomia. Zabijanie takich wspaniałych inicjatywy, jak Zlot Superbohaterów, Hartoffanie Teatrem, Krawiecka Pasaż itd., to samobójstwo dla miasta. To nie do pomyślenia, że Bytom, niegdyś „miasto kultury na Śląsku”, stał się w ostatnich latach gigantyczną kulturalną pustynią. Dlaczego zostały tylko te inicjatywy, które popiera władza? Kultura nie może być zależna do fochów władzy – KULTURA MUSI BYĆ NIEZALEŻNA.