Prawdziwy fenomen

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Właściwie to całość powinno się pisać dużymi literami. Prawdziwy fenomen. To coś niesamowitego, niebywałego, wręcz wspaniałego. Nie rozumiem, jak można ją krytykować i na siłę próbować kompromitować. A przecież od lat takie próby są podejmowane. Kogoś boli sukces innej organizacji, innych osób? Należy podziwiać i wspierać każdą formę działalności na rzecz innych, którzy tej pomocy potrzebują. Obojętnie w jakiej postaci. Czy jedna pomoc jest dobra a inna już nie? Wystarczy spytać beneficjentów wszelkich akcji charytatywnych. Idea wspierania potrzebujących nie może mieć zabarwienia politycznego czy ideologicznego. Niech wciąż rozkwita działalność Caritasu, Anny Dymnej, Ewy Błaszczyk, Janiny Ochojskiej i wielu, wielu innych.
A w niedzielę wspieramy ORKIESTRĘ.